A szolgáltatás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésével az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben:

   - önálló életvitelük fenntartásában, valamint
   - egészségi állapotukból,
   - mentális állapotukból, vagy
   - más okból származó problémáik megoldásában.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos, 24 órás készenléti rendszerben működik. Az igénylő a lakhelyén felszerelt jelző készülék segítségével krízishelyzet esetén jelzést tud küldeni a diszpécserközpont felé. A központ segélyhívás esetén - a segítséget kérő nevének, címének és az egyéb rendelkezésre álló információknak a közlésével - értesíti a készenlétben levő gondozót, akinek 30 percen belül kell az ellátott lakásán megjelennie.

A segélyhívó könnyen kezelhető, technikailag megbízható hívó gombból, valamint a – lakáson belül – kétoldalú kommunikációra alkalmas készülékből áll.

Ellátási területünk:

Alsónemesapáti, Alibánfa, Babosdöbréte, Bagod, Bak, Baktüttős, Becsvölgye, Bocfölde, Böde, Boncodfölde, Csatár, Csonkahegyhát, Csöde Dobronhegy, Egervár, Gellénháza, Gombosszeg, Gősfa, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hottó, Iborfia, Kávás, Keménfa, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Kustánszeg, Lakhegy, Lenti, Lickóvadamos, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nemesapáti, Németfalu, Nemeshetés, Ormándlak, Ozmánbük, Pálfiszeg, Pethőhenye, Petrikeresztúr, Pókaszepetk, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Salomvár, Sárhida, Söjtör, Teskánd, Tófej, Vasboldogasszony, Vaspör, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaistvánd, Zalaháshágy, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc, községek közigazgatási területe.

Szociális rászorultság

Az ellátás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultnak tekintendő

    az egyedül élő 65 év feletti személy,
    az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
    a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A súlyos fogyatékosságot (az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal, az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel), pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint igazolni kell.

Az ellátás biztosításának módja

A krízishelyzet észlelése és azonnali megszüntetése érdekében:

    folyamatos 24 órás jelzőrendszeri felügyelet,
    a helyszínen történő haladéktalan (jogszabályban meghatározott időhatáron belüli) megjelenés,
    a segítségkérés okának megismerése,
    megoldási alternatívák felkínálása,
    az ellátott  állapotának stabilizálása, illetve ennek érdekében az azonnali intézkedés megtétele, szükség esetén további egészségügyi, vagy szociális ellátás kezdeményezése.

Az ellátás keretén belül biztosítjuk:

    Az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
    A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében az szükséges intézkedések megtételét,
    Szükség esetén további egészségügyi, vagy szociális ellátást kezdeményezünk/ biztosítunk.

A szolgáltatás igénybevételének módja
Az ellátás igénybevételét az intézmény általános szabályai rendezik. Az ellátás igénybevétele önkéntes.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint szóban vagy írásban lehet kérelmezni. Szolgálatunknál minden ellátott esetében írásban történik a kérelem benyújtása. A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az a rendelet. 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást is, melyet a kérelmező házi orvosa, vagy kezelőorvosa, vagy a kórházi szakorvos tölti ki. Térítési díj köteles szolgáltatás esetén mellékelni kell a kérelemhez szintén ennek a rendeletnek 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot is.
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető írásos megállapodást köt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével. 

Weboldalunkon sütiket használunk

A pozvagondos.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.